Aqua degraisser D/49

leeg

OMSCHRIJVING

AQUA DEGRAISER D.10   is een oplosmiddelvrije oppervlaktereiniger op waterbasis speciaal ontwikkeld voor het wegnemen van oppervlakte verontreiniging van kaal metaal, aluminium, verzinkt staal en oude laklagen inclusief thermoplastische acrylaatlakken, transportprimers en kunststof.

VOOR HET ONTVETTEN

Alvorens te ontvetten dient het te spuiten object eerst met water te worden gewassen. Voor optimale reiniging en verwijderen van water oplosbare vervuiling (zoals vogeluitwerpselen, vliegen, boomsappen, ..) wast u best met warm water en een pH neutraal detergent zoals carshampoo-plus. . Hiermee verwijderd u alle in water oplosbare verontreinigingen als wegenvuil etc. Hiermee verwijderd u echter geen olie of vetresten etc.

ONTVETTINGSPROCES

Benat een doek met AQUA DEGRAISER D.10  en reinig het oppervlak. Wrijf het oppervlak hierna onmiddellijk droog met schone droge doeken. Gebruik altijd twee doeken omdat u met één doek het vuil/vet slechts verplaatst en niet weghaalt.

Verwijder AQUA DEGRAISER D.10 voordat deze verdampt aangezien de aanwezige verontreiniging dan op het oppervlak zal achterblijven.

Ontvetten is nodig om verontreinigingen te verwijderen. Als er niet goed wordt ontvet zullen eventueel aanwezige siliconen, olie en/of vetresten op het oppervlak achterblijven wat zal leiden tot defecten in de hierop aan te brengen laklaag.

o Vervang regelmatig de tijdens het ontvetten en reinigen gedragen overalls door schone. Verzamel gebruikte doeken in een speciaal hiervoor geschikte afsluitbare container of vat om zelfontbranding te voorkomen.

o Het is ook mogelijk de gebruikte doeken op de roostervloer te laten uitdampen en na droging in een reguliere afvalbak te verzamelen.

AANDACHTSPUNTEN:

 

Zoutresidu en blistering:

Nadat het oppervlak is ontvet is het noodzakelijk contact met de blote hand te voorkomen aangezien dit zal leiden tot het opnieuw verontreinigen van het oppervlak met o.a. zouten. Dit zal blistering of onthechting van de laklaag tot gevolg hebben. Zo is het ook van belang in de omgeving van het te spuiten voertuig het gebruik van handcrème te voorkomen.

Oplosmiddelhoudende ontvetters ( siliconen remover D10 HQ en LQ) verwijderen onder andere vetten, olie en siliconen maar verwijderen echter geen zouten. Gebruik voor het verwijderen van deze zouten de watergedragen ontvetter AQUA DEGRAISER D.10

Indien er toch contact is geweest tussen het te spuiten oppervlak en de blote hand reinig deze dan opnieuw met een oplosmiddelhoudend en vervolgens een watergedragen reiniger volgens de bovenstaande werkwijze.

 

Trucks en constructies:

De meest efficiënte wijze om verticale delen van constructies of grote oppervlakken van bijvoorbeeld trucks te reinigen is van beneden naar boven en vervolgens nogmaals van boven naar beneden. Hiermee wordt voorkomen dat vuil en of andere verontreiniging achterblijft.

 

Condensvorming op metalen ondergronden:

Nadat een oppervlak ontvet is, verdampt de oppervlaktereiniger. De warmte die nodig is voor de verdamping, wordt onttrokken aan het oppervlak. Daardoor wordt het oppervlak kouder dan de omgeving en ontstaat er een (vaak onzichtbare) condenslaag. Geef het vocht voldoende kans om te verdampen. De eerste verflaag kan worden aangebracht zodra het oppervlak weer de temperatuur van de omgeving heeft aangenomen. Te vroeg aanbrengen van de verflaag kan leiden tot onthechting van het laksysteem.

Technisch en Veiligheidsfiches kunnen opgevraagd worden via ons contactformulier.

© Deltasol 2018, All rights reserved.