MEK.5: Methyl Ethyl Ketoon

thinner 500

voor het reinigen van de schilderapparatuur waar het reinigen met gewone thinner moeizaam en tijdrovend verloopt.

Technisch en Veiligheidsfiches kunnen opgevraagd worden via ons contactformulier.

© Deltasol 2019, All rights reserved.